News

Headline
09/08/2023 10:46
A. G. M. 2023

CLWB RYGBI BANGORBANGOR RUGBY FOOTBALL CLUB CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 2023 - ANNUAL GENERAL MEETING 2023 Bydd y Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal yn Clwb Rygbi Bangor am 7:30yh  22/08/2023 The AGM will be held at the Rugby Club at 7:30pm 22/08/2023 AGENDA Ymddiheuriadau Apologies Cofnodion y CCB diwethaf Minutes of the last AGM Adroddiad y Cadeirydd Chairman’s Report Cyflwyno Cyfrifon 2022-2023 Financial Statement 2022-2023 Adroddiadau:   Cyfarwyddwr Rygbi Rygbi Ieuenctid Rygbi Iau   Reports:   Director of Rugby Youth Rugby Junior Rugby .....

READ MORE
Other News
Page 1 of 4
|