News

09 August 2023 / Club News

A. G. M. 2023

CLWB RYGBI BANGOR

BANGOR RUGBY FOOTBALL CLUB

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 2023 - ANNUAL GENERAL MEETING 2023

Bydd y Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal yn Clwb Rygbi Bangor am 7:30yh  22/08/2023

The AGM will be held at the Rugby Club at 7:30pm 22/08/2023

AGENDA

Ymddiheuriadau

Apologies

Cofnodion y CCB diwethaf

Minutes of the last AGM

Adroddiad y Cadeirydd

Chairman’s Report

Cyflwyno Cyfrifon 2022-2023

Financial Statement 2022-2023

Adroddiadau:

 

Cyfarwyddwr Rygbi

Rygbi Ieuenctid

Rygbi Iau

 

Reports:

 

Director of Rugby

Youth Rugby

Junior Rugby

 

Ethol Swyddogion:

Llywydd

Cadeirydd

Ysgrifennydd

Trysorydd

Cyfarwyddwr Rygbi

Election of Officers:

President

Chairman

Secretary

Treasurer

Director of Rugby

 

Ethol Aelodau Pwyllgor Gweithredol

Election of Executive Committee Members

Ethol Archwilwyr

 

 

Election of Auditors

 

 

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|